lilnikol@uoa.gr
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

88η Σύνοδος Πρυτάνεων

Διεξαγωγή
12-07-2018 – 14-07-2018
Τοποθεσία
Ιωάννινα
Διοργανωτής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Προεδρεύων
Γεώργιος Καψάλης
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αποφάσεις 88ης Συνόδου
Ενημέρωση: 07-11-2022 10:56 - Μέγεθος: 914.29 KB

Πραγματοποιήθηκε, στα Ιωάννινα, η 88η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων από τις 12 έως 14 Ιουλίου 2018.

Το Σάββατο 14 Ιουλίου συμμετείχαν στις εργασίες της Συνόδου ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου, η Υφυπουργός κ. Μερόπη Τζούφη και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος.

Στις εργασίες της Συνόδου συμμετείχαν με εισηγήσεις επίσης:

 • Ο κ. Γ. Ιωαννίδης, Ειδικός Γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 • Ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Ο κ. Εμ. Αντωνόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Ο κ. Σ. Οικονομίδης, Τμήμα Εκπαίδευσης, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
 • Ο κ. Δ. Ζέρβας, Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
 • Ο Καθ. Γ. Δημοσθένους, Πρόεδρος Συνόδου Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων

Εξελέγη νέο Προεδρείο το οποίο αποτελείται από τους:

 • Καθ. Άγγελο Κότιο, Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Καθ. Οδυσσέα Ζώρα, Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Καθ. Βασίλειο Χρυσικόπουλο, Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τα θέματα που συζητήθηκαν, καθώς και οι ομόφωνες αποφάσεις της Συνόδου, είναι τα ακόλουθα:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα Πανεπιστήμια βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο σύνταξης των Οργανισμών. Ωστόσο, εκτιμάται ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση της σύνταξης των Οργανισμών, πέραν της οριζόμενης από τον Ν.4485/17 ημερομηνίας.

 • Προτείνεται ως καταληκτική ημερομηνία να οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2018. Η κινητικότητα προσωπικού μπορεί να διασφαλιστεί με τα περιγράμματα των θέσεων και την ανάρτησή τους στον σχετικό ιστότοπο.
 • Για την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των Οργανισμών και την αποφυγή επιπλέον καθυστερήσεων, προτείνεται να εξαιρεθούν τα Πανεπιστήμια από την υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης των εκθέσεων που απαιτείται από τη νομοθεσία να συνοδεύουν τους Οργανισμούς (άρθρο 54 του Ν.4178/2013).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ενέκρινε Υπόδειγμα (Πρότυπο) Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ως βάση σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από κάθε Ίδρυμα. Προτείνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των Εσωτερικών Κανονισμών των Πανεπιστημίων για την 31η Δεκεμβρίου 2018.

ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΕΙ

Η Σύνοδος συζήτησε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστήμια λόγω της μείωσης του προσωπικού όλων των κατηγοριών και ζητά την άμεση προκήρυξη των θέσεων του αφυπηρετούντος προσωπικού από 1/9/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο (Άρθρο 111 του νόμου 4547/18) για την Παιδαγωγική Επάρκεια ως διαδικασία αυτόνομης ρύθμισης κάθε Πανεπιστημίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΔΙΠ

Είναι απαραίτητη η άμεση χρηματοδότηση της λειτουργίας των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας στα Πανεπιστήμια, πχ από πόρους του ΕΣΠΑ, για να συνεχίσει να υποστηρίζεται επαρκώς η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας αλλά και η διαδικασία πιστοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του Τακτικού Προϋπολογισμού των ΑΕΙ για το 2019 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το άθροισμα της τακτικής επιχορήγησης του 2018 και της έκτακτης επιχορήγησης που δόθηκε τον Ιούνιο του 2018. Παράλληλα είναι απολύτως απαραίτητο το ΥΠΠΕΘ να οργανώσει άμεσα την επιτάχυνση, όσο το δυνατόν, των οικονομικών διαδικασιών όπως εγκρίσεις προϋπολογισμών, εγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης για εργολαβίες, έκδοση ΣΑΕ, κ.ά.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προτείνεται προς το ΥΠΠΕΘ η δημιουργία ενός προγράμματος για την ανανέωση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού με τετραετή διάρκεια. Μετά από μια μεγάλη περίοδο εξαιρετικά μειωμένης χρηματοδότησης, χωρίς δυνατότητα στοιχειώδους ανανέωσης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού, είναι απαραίτητο να οργανωθεί ένας σχεδιασμός σταδιακής συστηματικής συντήρησης και ανανέωσης.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Όλα τα Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το υψηλό κόστος ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων. Προτείνεται η δημιουργία χρηματοδοτικού πλαισίου κατ’ αρχήν για μελέτες και στη συνέχεια για έργα ενεργειακής αναβάθμισης των πανεπιστημιακών κτιρίων.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων επαναφέρει το θέμα της υποχρέωσης της Πολιτείας για αποκατάσταση, το συντομότερο δυνατό, της μισθολογικής και συνταξιοδοτικής κατάστασης του προσωπικού των ΑΕΙ.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Προτείνεται όπως στα Πανεπιστήμια που διαθέτουν Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ΠΔ387) να παραμείνει το ίδιο καθεστώς διαχείρισης της σίτισης (χρηματική επιχορήγηση της φοιτητικής Λέσχης και διαγωνισμός από αυτήν), ενώ σε όσα Πανεπιστήμια δεν διαθέτουν ΠΦΛ, η διαχείριση των κονδυλίων σίτισης να γίνεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Για τις φοιτητικές εστίες ιδιοκτησίας του, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα πρέπει να έχει την πλήρη ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των κτιρίων. Κτίρια ιδιοκτησίας των Ιδρυμάτων των οποίων η χρήση έχει εκχωρηθεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το δεύτερο να αναλαμβάνει πλήρως όλες τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Για τα πανεπιστήμια που έχουν ιδιόκτητα κτήρια, οι σχετικές εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των κτηρίων να γίνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ύστερα από την υποβολή σχετικών αντίστοιχων μελετών από τα πανεπιστήμια.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με το Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον διαχείρισης της έρευνας στα Πανεπιστήμια. Για την ομαλή εφαρμογή των προβλέψεων του νέου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης ζητείται η χρονική μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης πλήρους εφαρμογής τους (άρθρα 62 και 63 του Ν.4485/2017) στην 1/1/2019 και θεώρηση ως κανονικής της εκτέλεσης των δαπανών από 1/7/2018 έως 31/12/2018. Η Σύνοδος Πρυτάνεων επισημαίνει επίσης την αναγκαιότητα διευκρινιστικών εγκυκλίων ή/και νομοθετικής ρύθμισης για επιμέρους ζητήματα και διαδικασίες εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι ανακύπτουν ζητήματα φορολογικής και ασφαλιστικής φύσης στην καταβολή ανταποδοτικών υποτροφιών κυρίως στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σαφής σχετική πρόβλεψη στους όρους του έργου/ προγράμματος από το φορέα χρηματοδότησης.

Είναι απαραίτητη η παροχή γραπτών διευκρινίσεων από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους φορείς (Γ.Γ.Ε.Τ., Διαχειριστικές Αρχές, αρμόδια Υπουργεία, Ε.Υ.Θ.Υ.) για τον καθορισμό του πλαισίου χορήγησης υποτροφιών από τους Ε.Λ.Κ.Ε. και της μεταχείρισης ασφαλιστικής και μεταχείρισης αυτών.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εργασιακή Αποκατάσταση Συμβασιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Η Σύνοδος συμφωνεί με το αίτημα των Συμβασιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για την εργασιακή αποκατάστασή τους.

Συνεργασία Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη Σύνοδο Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος αποφάσισε να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας με τα Κυπριακά Πανεπιστήμια.

Προβολή και ανάδειξη των ελληνικών πανεπιστημιακών μουσείων

Η 88η Σύνοδος Πρυτάνεων προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου Ελληνικών Πανεπιστημιακών Μουσείων με σκοπό την προβολή και την ανάδειξή τους.


Σύσταση Συνόδου
Προεδρεύων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Προεδρείο
Πρύτανης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρυτάνισσα, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πρύτανης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μέλη
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Ντενίση
Αναπληρώτρια Πρύτανη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρωπίνων Πόρων
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καψοκεφάλου
Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών και Διασύνδεσης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Αγγελούσης
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων & Εξωτερικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Ανάπτυξης και Εσωτερικού Προληπτικού Ελέγχου
Καθηγητής Φώτιος Μάρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Σπυριδάκης
Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ανδρουλάκης
Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσιμουρής
Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων
Καθηγήτρια Άννα Ρούσσου
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη
Πρυτάνισσα
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρύτανης
Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Συρόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρόεδρος
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Ελένη Τσακιρίδου
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου
Αναπληρώτρια Πρύτανη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Σφουγγάρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καθηγητής Θωμάς Μπάκας
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιορδάνης Ελευθεριάδης
Αναπληρωτής Πρύτανη
Αναπληρωτής Πρύτανη
Αναπληρωτής Πρύτανη
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρύτανης
Καθηγητής Άγγελος Κότιος
Πρύτανης
Καθηγητής Μάρκος Κούτρας
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρύτανης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Καθηγητής Αστέριος Τσιάρας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά
Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Κυριάκος Σουλιώτης
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Υπηρεσιών προς την Κοινωνία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη
Αναπληρωτής Καθηγητής Νικήτας – Σπύρος Κουτσούκης
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Διεθνοποίησης
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Βιβλιοθηκών
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καρδαράς
Αναπληρωτής Πρύτανη για Φοιτητικά Θέματα
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πρύτανης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Καθηγήτρια Μαρία Νικολαΐδη
Πρυτάνισσα
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης

Γραμματεία


κα Λιλιάνα Νικολετοπούλου
Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
2103689767
lilnikol@uoa.gr