lilnikol@uoa.gr
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

99η Σύνοδος ΠρυτάνεωνΔιεξαγωγή
02-05-2022 – 05-05-2022
Τοποθεσία
Ιωάννινα
Διοργανωτής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Προεδρεύων
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

H 99η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη, με φυσική παρουσία, στα Ιωάννινα, από 2-5 Μαΐου 2022, με Προεδρεύοντα τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητή Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και συμμετέχοντες στο Προεδρείο τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή και τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προσεκλήθη και συμμετείχε στη συνεδρίαση της Συνόδου την Πέμπτη 5/5. Παρέστησαν η Υπουργός κ. Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός κ. Άγγελος Συρίγος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Απόστολος Δημητρόπουλος.

Η Υπουργός ενημέρωσε τη Σύνοδο σχετικά με σχεδιαζόμενες αλλαγές για την επίσπευση διαδικασιών εκλογής μελών ΔΕΠ, και τη χρηματοδότηση δράσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, καθώς και ΣΔΙΤ.

Η Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ κ. Περικλή Μήτκα, για την επικαιροποίηση των κριτηρίων μοριοδότησης σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων. Ενημερώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας Καινοτομίας κ. Αθανάσιο Κυριαζή για τη χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων που αφορούν στα Πανεπιστήμια. Επίσης, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Κων/νο Μενουδάκο αναφορικά με θέματα που άπτονται της εφαρμογής του Νόμου 4777/2021.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα στην κάλυψη των θέσεων μελών ΔΕΠ που κενώνονται λόγω αφυπηρέτησης και άλλων λόγων. Η προτεραιότητα κάλυψης θέσεων αφορά στα υπόλοιπα των κενωθεισών θέσεων του έτους 2020, αλλά και στα κενά που αφορούν στο 2021. Πέραν αυτού, η υποστελέχωση σε προσωπικό άλλων κατηγοριών, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Ειδικά, η Σύνοδος διαπιστώνει τη δραματική έλλειψη διοικητικού προσωπικού, η οποία θέτει μεγάλα προβλήματα δυσλειτουργιών σε όλες τις υπηρεσίες των ΑΕΙ και δυσχεραίνει την εφαρμογή νέων δράσεων και δομών, και ζητεί μέτρα για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Δεδομένης της αύξησης του κόστους της ενέργειας καθώς και των διαρκών αναγκών που συνδέονται με το ικανοποιητικό επίπεδο του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, είναι επιτακτική η ανάγκη τόσο για έκτακτη όσο και για μόνιμη αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών από τον Τακτικό προϋπολογισμό. 

Τα Πανεπιστήμια θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται μέσα από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάπτυξη των υποδομών τους και την ενίσχυση της έρευνας. Προς τούτο είναι απολύτως απαραίτητη η ενίσχυση κατά προτεραιότητα σε τεχνικό προσωπικό. Σε ό,τι αφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία, ζητείται από το ΥΠΑΙΘ να επανεξετάσει την ενεργοποίηση του προγράμματος Hellenic Universities II.

Η ενίσχυση – επαναχρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή και άλλους φορείς χρηματοδότησης, εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, είναι υψηλής προτεραιότητας. Επίσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ζητείται η χορήγηση της εθνικής συμμετοχής στα χρηματοδοτούμενα, από Ευρωπαϊκούς πόρους, ερευνητικά προγράμματα.

Η Σύνοδος προτείνει τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστημίων προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Η Σύνοδος έθεσε την ανάγκη θεσμοθέτησης οριζόντιας κεντρικής δράσης Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ και αναμένει την υλοποίηση της σχετικής δέσμευσης του Υπουργείου.

Σημειώνεται η ανάγκη για την οικονομική ενίσχυση της στέγασης και η αύξηση του ημερήσιου κόστους σίτισης (σιτηρεσίου) για όλους τους δικαιούχους φοιτητές.

Η Σύνοδος διατυπώνει την ομόθυμη διάθεση των Ιδρυμάτων για την παροχή της δυνατότητας εκπαιδευτικής στήριξης φοιτητών από τις δοκιμαζόμενες περιοχές της Ουκρανίας.


Σύσταση Συνόδου
Προεδρεύων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Προεδρείο
Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρύτανης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Πρύτανης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μέλη
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Βλασταράς
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φωτεινή (Φαίη) Ζήκα
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πρύτανης
Καθηγητής Φώτιος Μάρης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πρόεδρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σκρουμπής
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητής Χρήστος Φλώρος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος
Πρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Γιαρένης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Φοιτητικής Μέριμνας και Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Προγραμματισμού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Μπάνου
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πρυτάνισσα
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα
Αντιπρυτάνισσα Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Πρυτάνισσα
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρυτάνισσα Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου
Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρυτάνισσα Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καθηγητής Άγγελος Κότιος
Πρύτανης
Καθηγητής Μάρκος Κούτρας
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Καθηγητής Ιωάννης Δουβής
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Καθηγήτρια Μαρία Νικολαΐδη
Πρυτάνισσα
Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μαλινδρέτος
Αντιπρύτανης Διοικητικών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
Αντιπρύτανης Έρευνας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Γραμματεία


κα Λιλιάνα Νικολετοπούλου
Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
2103689767
lilnikol@uoa.gr