lilnikol@uoa.gr
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

94η Σύνοδος ΠρυτάνεωνΔιεξαγωγή
27-07-2020 – 31-07-2020
Τοποθεσία
Διαδικτυακά
Διοργανωτής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προεδρεύουσα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Δελτίο Τύπου 94ης Συνόδου
Ενημέρωση: 23-10-2022 14:35 - Μέγεθος: 382.07 KB

Πραγματοποιήθηκε, υπό την Προεδρεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η 94η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στις εργασίες της Συνόδου, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, παρέστησαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. Βασίλης Διγαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. Περικλής Μήτκας. Προσκεκλημένοι ήταν ο Πρόεδρος της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Καθ. Παντελής Σκλιάς και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ κ.κ. Καθηγητές Ι. Νηματούδης και Γ. Λιτσαρδάκης.

Στο πλαίσιο του γόνιμου διαλόγου που διεξήχθη παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου αναπτύχθηκε σειρά θεμάτων που αφορούν στην ιδιαίτερα θετική αποτίμηση του έργου των ΑΕΙ υπό συνθήκες πανδημίας, καθώς και οι πρόσθετοι όροι και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνεχίσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια με αποτελεσματική λειτουργία να υπηρετούν την ακαδημαϊκή αριστεία, την ερευνητική καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση, καθώς και η εκτενής προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Η Σύνοδος αποτιμώντας την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διενέργεια εξετάσεων από απόσταση με ψηφιακά μέσα, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ότι το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων, με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς απέναντι στους φοιτητές και τις φοιτήτριές τους και την κοινωνία, ανασυντάχθηκε ταχύτατα στο περιβάλλον κρίσης που η πανδημία επέβαλε. Τα Πανεπιστήμια οργάνωσαν και υποστήριξαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα έναν απαιτητικό μηχανισμό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε συνθήκες κρίσης, εξασφαλίζοντας τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του διδακτικού, ερευνητικού και παιδαγωγικού τους έργου με όρους ποιότητας.

Η περίοδος αυτή ωστόσο ανέδειξε την ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη πολλαπλής στήριξης των Πανεπιστημίων με την ενίσχυση του Τακτικού τους Προϋπολογισμού, την άμεση προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο αλλά και και νέων θέσεων ΔΕΠ που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των φοιτητών/τριών και από την ανάπτυξη νέων Τμημάτων. Τονίστηκε ειδικότερα η άμεση ανάγκη μεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Παιδείας για την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ για τις Ιατρικές Σχολές και τις Σχολές Επιστημών Υγείας εν όψει και της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19. Τέθηκε ακόμα εκ νέου η ανάγκη για έγκριση Οργανισμών των πανεπιστημίων και η κάλυψη των μεγάλων αναγκών σε υποστηρικτικό και διοικητικό προσωπικό. Τα ανωτέρω, μεταξύ άλλων αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και αξιολόγησή τους ισότιμα με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Η Υπουργός Παιδείας συνεχάρη τα Πανεπιστήμια για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στην υγειονομική κρίση, συνόψισε το νομοθετικό έργο που έχει ολοκληρωθεί σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων η θεσμοθέτηση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και η αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της παρακράτησης 7% από τους ΕΛΚΕ. Ενημέρωσε τα μέλη της Συνόδου για τις περαιτέρω πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει για την ενίσχυση των Πανεπιστημίων μεταξύ των οποίων: η ενίσχυση των Α.Ε.Ι. με 120 νέες θέσεις διοικητικού και λοιπού προσωπικού, η υποβολή προς έγκριση 205 νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., η προκήρυξη δράσεων ΕΣΠΑ για τα ΑΕΙ ύψους 130 εκ. ευρώ, η υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών και λειτουργιών των Α.Ε.Ι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, η εξασφάλιση χρηματοδότησης του Προγράμματος "Κάλλιπος+" για ηλεκτρονικά συγγράμματα και η συστηματική στήριξη της εξωστρέφειας των ΑΕΙ μέσω της συνεργασίας με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, μέσω της συμμετοχής ελληνικών Α.Ε.Ι στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα European Universities και μέσω διμερών συνεργασιών με τρίτες χώρες.

Ο Υφυπουργός, Καθ. Β. Διγαλάκης, επίσης ευχαρίστησε τις διοικήσεις των ΑΕΙ για την εξαιρετική συνεργασία που διασφάλισε την επιτυχή ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με 96% των μαθημάτων να υλοποιούνται εξ αποστάσεως, τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές, τη διεξαγωγή και με φυσική παρουσία των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

Στις εργασίες της Συνόδου, την Πέμπτη 30 Ιουλίου, διεξήχθη ειδική συνεδρία με θέμα το Στρατηγικό Σχεδιασμό των Ιδρυμάτων στην οποία ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας ανέπτυξε διεξοδικά τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή της ετήσιας χρηματοδότησης των ΑΕΙ, τους άξονες στρατηγικού σχεδιασμού που αυτά πρέπει να επικαιροποιήσουν, την σύνταξη των προγραμματικών συμφωνιών με το Υπουργείο Παιδείας και την συνεργασία της Εθνικής Αρχής με τις ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ. και ακολούθησε αναλυτική σχετική συζήτηση.

Η Σύνοδος ενέκρινε και υιοθέτησε τις επιμέρους εισηγήσεις των συνεδριάσεων των Αντιπρυτάνεων που διεξήχθησαν 27-28 Ιουλίου και ευχαρίστησε όλες και όλους τους προσκεκλημένους σε αυτές που συνέβαλαν σε έναν διεξοδικό και εποικοδομητικό διάλογο.

Στις 27 Ιουλίου διεξήχθη η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε., όπου συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα έρευνας και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. μεταξύ των οποίων το θέμα των κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), της Χρηματοδότησης-Δανειοδότησης των ΑΕΙ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, διαχειριστικά ζητήματα απόδοσης ποσοστού από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες, Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέματα των ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕΙ.

Στις 28 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 25η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων με προσκεκλημένους/ες ομιλητές/τριες την Δρ. Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Θ.Α.Α.Ε.), την κ. Ειρήνη Ντρούτσα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Erasmus +, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και τους κ. Αντώνη Καρατζά, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νοντα Σύμβουλο της Νομικής Βιβλιοθήκης του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) και κ. Φίλωνα Φίλωνος, υπεύθυνο του Τμήματος Αδειοδότησης του ΟΣΔΕΛ. Έγινε αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διενέργειας των εξετάσεων με τη χρήση ψηφιακών μέσων, των διαδικασιών πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων, και συζητήθηκαν ζητήματα κινητικότητας και διαχείρισης των προγραμμάτων Erasmus+ στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης.

Στις 28 Ιουλίου, επίσης, διεξήχθη η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Συμμετείχαν με εισηγήσεις: ο Πρόεδρος του GUNET κ. Λ. Μεράκος, ο Προ εδρος του Εθνικου Δικτυ ου Υποδομω ν Τεχνολογι ας και Ε ρευνας Α.Ε. κ. Στε φανος Κο λλιας, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ε.Τ.Π.Α., Τ.Σ. & Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κα Νίκη Δανδόλου, ο Αν. Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Βασίλειος – Λέανδρος Γιαννακούρης, ο Προϊστάμενος Τμήματος Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Χρήστος Τρυφωνόπουλος, η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Δικτύων του Πανεπιστημίου Αιγαίου κα Αικατερίνη Φωτιάδου, η Αν. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κα Ελένη Κοντάρα, ο Αν. Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου κος Γεώργιος Κολοκυθάς. Συζητήθηκαν διεξοδικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, η χρηματοδότηση και η στελέχωση, οι κτιριολογικές και ψηφιακές υποδομές και η φοιτητική μέριμνα των ΑΕΙ.

Τέλος, η Σύνοδος εξέλεξε το νέο Προεδρείο που θα αναλάβει από την 1.9.2020 και αποτελείται από τους: Σπύρο Κίντζιo, Πρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Νίκο Παπαϊωάννου, Πρύτανη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ζήση Μαμούρη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Σύσταση Συνόδου
Προεδρεύουσα
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προεδρείο
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Πρυτάνισσα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγήτρια Μαρία Νικολαΐδη
Πρυτάνισσα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Μέλη
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Βλασταράς
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φωτεινή (Φαίη) Ζήκα
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πρύτανης
Καθηγητής Φώτιος Μάρης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητής Χρήστος Φλώρος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν
Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη
Πρυτάνισσα
Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρυτάνισσα Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου
Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρύτανης
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρυτάνισσα Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πρυτάνισσα
Αναπληρώτρια Πρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καθηγητής Άγγελος Κότιος
Πρύτανης
Καθηγητής Μάρκος Κούτρας
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αστέριος Τσιάρας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων
Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πρύτανης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης

Γραμματεία


κα Λιλιάνα Νικολετοπούλου
Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
2103689767
lilnikol@uoa.gr