lilnikol@uoa.gr
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

89η Σύνοδος Πρυτάνεων

Διεξαγωγή
13-12-2018 – 15-12-2018
Τοποθεσία
Αθήνα
Διοργανωτής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Προεδρεύων
Άγγελος Κότιος
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Δελτίο τύπου 89ης Συνόδου
Ενημέρωση: 06-11-2022 22:38 - Μέγεθος: 270.51 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αποφάσεις 89ης Συνόδου
Ενημέρωση: 06-11-2022 22:38 - Μέγεθος: 284.93 KB

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 89η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων από τις 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2018 με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών και φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα θέματα που συζητήθηκαν, καθώς και οι ομόφωνες αποφάσεις της Συνόδου, είναι οι ακόλουθες:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υποστελέχωση των Πανεπιστημίων σε μέλη ΔΕΠ, προσωπικό των κλάδων ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό

Η Σύνοδος Πρυτάνεων συζήτησε για μια ακόμη φορά το ζήτημα της υποστελέχωσης τόσο σε διδακτικό όσο και διοικητικό προσωπικό και ζητά:

 • Να προκηρύσσονται άμεσα οι θέσεις ΔΕΠ που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο και, όπου απαιτείται, να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις. Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας πλήρωσης θέσης προτείνεται η επιτάχυνση της κατανομής από τον Υπουργό στο ίδιο τμήμα του οικείου ΑΕΙ που η θέση κατέστη άγονη.
 • Τη διάθεση νέων θέσεων διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική μείωση, που δυσχεραίνει τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.
 • Την αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει από τον έλεγχο νομιμότητας από το Υπουργείο Παιδείας όταν ακυρώνεται ο διορισμός νέων μελών ΔΕΠ και αυτά έχουν παραιτηθεί από προηγούμενες θέσεις τους.

Ξενόγλωσσα Προπτυχιακά στα ΑΕΙ

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων προσβλέπει στην περαιτέρω διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω της προσέλκυσης φοιτητών και διδασκόντων από όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά ΑΕΙ έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η άρση των θεσμικών εμποδίων που καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών και την πρόσληψη με ανοικτές διαδικασίες διεθνούς επιστημονικού δυναμικού. Τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα θα πρέπει να μπορούν να οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεργασία τους με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής του χαρακτήρα του. Επίσης τα εξ αποστάσεως προγράμματα πρέπει να μπορούν να οργανώνονται από τα ΑΕΙ χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεργασία τους με το ΕΑΠ.

Θεσμικό Πλαίσιο εισαγωγής φοιτητών στα ΑΕΙ

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά τη συμμετοχή Επιτροπής της Συνόδου στη διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας για το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, τα Πανεπιστήμια ζητούν να έχουν ουσιαστικό λόγο για τον αριθμό των εισακτέων, τον τρόπο και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών τους.

Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά να αντικατασταθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο ν. 4485/2017, άρθρο 44, παρ. 3-8, με  την αξιολόγηση των ΠΜΣ σε δύο φάσεις: η πρώτη μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών λειτουργίας του κάθε ΠΜΣ και η δεύτερη με τη λήξη της πενταετίας, εφόσον προτίθεται το ΠΜΣ να συνεχίσει τη λειτουργία του για άλλη μια πενταετία. Τη διαδικασία αυτή προτείνει να αναλάβουν οι Επιστημονικές Συμβουλευτικές Επιτροπές (ΕΣΕ) και η ΑΔΙΠ.

Χρηματοδότηση ΜΟΔΙΠ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά  να υπάρξει άμεση χρηματοδότηση των ΜΟΔΙΠ στα Πανεπιστήμια από πόρους του ΕΣΠΑ, καθώς και μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης του τακτικού προϋπολογισμού, η οποία θα συμβάλλει στη συνέχιση των θεσμοθετημένων από τα Ιδρύματα διαδικασιών για τη διασφάλισης ποιότητας, αλλά και την πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας και των προγραμμάτων σπουδών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί χρηματοδότηση για τη στελέχωση των ΜΟΔΙΠ  με δύο ειδικούς επιστήμονες και την επιμόρφωση των διοικητικών της στελεχών.

Μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ

H κρίση για μονιμοποίηση εξετάζει αν ο κρινόμενος στο διανυθέν χρονικό διάστημα που απαιτείται από τον νόμο, έχει ασκήσει επιτυχώς το σύνολο των υποχρεώσεών του/της στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της διοίκησης. Με πρόσφατη εγκύκλιο/ερμηνεία του ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας εξαιρείται από τα κριτήρια μονιμοποίησης το ερευνητικό έργο, θεωρώντας ότι αυτό έχει κριθεί κατά την εκλογή στην θέση του επί θητεία επίκουρου και, επομένως, ακόμη και η μηδενική ερευνητική δραστηριότητα επί μια τριετία είναι αποδεκτή. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θεωρεί ότι αυτή η ερμηνεία έρχεται σε ευθεία αντίφαση με το γράμμα και με το πνεύμα του νόμου και αντιστρατεύεται την ανάγκη για αναβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων.

Δημιουργία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και ο ρόλος των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Η δημιουργία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων είναι ένας θεσμός που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τη δυνατότητα σύμπραξης ορισμένων Πανεπιστημίων (έξι έως οκτώ) από διαφορετικές χώρες, που θα προσφέρουν κοινά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τους φοιτητές και τη δυνατότητα να μετακινούνται στα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ στο τέλος τους απονέμεται ένα πτυχίο από το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Η Σύνοδος καλεί τα ελληνικά Πανεπιστήμια να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για την ενργό συμμετοχή τους στη δημιουργία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και ζητάει από το ΥΠΠΕΘ να τα συνδράμει θεσμικά και οικονομικά.

Δίκτυο Ελληνικών Πανεπιστημιακών Μουσείων

Η Σύνοδος αναγνωρίζει τη σημασία των Πανεπιστημιακών Μουσείων και επικροτεί την άμεση δημιουργία του Δικτύου Ελληνικών Πανεπιστημιακών Μουσείων, με σκοπό την προβολή και ανάδειξή τους. Επίσης, προτείνει τον ορισμό Συντονιστικής Επιτροπής για τη δημιουργία του Δικτύου, καθώς και για την εκπροσώπηση του εγχειρήματος στο Υπουργείο Παιδείας.

Οργανισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί ΑΕΙ

Η Σύνοδος επισημαίνει ότι οι εξουσιοδοτικές διατάξεις μη οργανωτικού χαρακτήρα, αλλά με χαρακτήρα ακαδημαϊκής λειτουργίας, οι οποίες εξακολουθούν να παραπέμπουν σε ρύθμιση από τον Οργανισμό, θα πρέπει να τροποποιηθούν νομοθετικά ώστε να παραπέμπουν πλέον στον Εσωτερικό Κανονισμό. Η Σύνοδος ζητάει από το ΥΠΠΕΘ να επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης των Οργανισμών που έχουν ήδη υποβληθεί.

Φοιτητική κινητικότητα εντός των ΑΕΙ

Η Σύνοδος θεωρεί ότι η φοιτητική κινητικότητα εντός του ίδιου ή μεταξύ των ΑΕΙ της χώρας συνδέεται με πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους φοιτητές και στηρίζει, καταρχήν, σχετικές πρωτοβουλίες. Θεωρεί ότι το θέμα θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος και για το λόγο αυτό θα συζητηθεί και στην επόμενη σύνοδο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νομοθετικές Ρυθμίσεις

Προτείνεται να προωθηθούν/ολοκληρωθούν από το ΥΠΠΕΘ συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα παρακάτω:

 • Θεσμοθέτηση πιο ευέλικτης διαδικασίας για τροποποιήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.
 • Χρησιμοποίηση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών.
 • Βελτίωση του νομικού καθεστώτος των ειδικών ΝΠΙΔ για την Αξιοποίηση και Διαχείριση Περιουσίας των ΑΕΙ.
 • Δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. όλων των κατηγοριών.
 • Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας.
 • Έξοδα δημοσίευσης για προκηρύξεις θέσεων.
 • Παροχή στα ΑΕΙ της δυνατότητας να σχηματίζουν ενεργειακές κοινότητες με στόχο την παραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Το προεδρείο εξουσιοδοτείται να διαμορφώσει με βάση τις εισηγήσεις της Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ενδεικτικές  προτάσεις/σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων που θα προωθηθούν προς το ΥΠΠΕΘ για τα παραπάνω θέματα.

Θέματα χρηματοδότησης Τακτικού Προϋπολογισμού των ΑΕΙ

Η Σύνοδος ζητά από το ΥΠΕΠΘ για το έτος 2019, η συνολική επιχορήγηση για το 2019 να είναι μεγαλύτερη ή ίση  από τη συνολική επιχορήγηση (τακτική και έκτακτη) του 2018. Παράλληλα, να επιδιωχθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως εγκρίσεις προϋπολογισμών, έκδοση ΣΑΕ κ.α. Επίσης, η Σύνοδος προτείνει για λόγους διαφάνειας, όταν γίνονται από το ΥΠΠΕΘ πρόσθετες επιχορηγήσεις σε συγκεκριμένα ΑΕΙ μετά από σχετικό αίτημά τους, να κοινοποιούνται άμεσα στη Σύνοδο των Πρυτάνεων.

Προληπτικός έλεγχος

Η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των ΑΕΙ μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στην οικονομική λειτουργία των ΑΕΙ. Η Σύνοδος ζητάει να ληφθούν ειδικά μέτρα για μια μεταβατική περίοδο διατήρησης του προληπτικού ελέγχου.

Επίσης, διαπιστώνεται η ανάγκη για επιμόρφωση των προϊσταμένων και των άλλων στελεχών με εξειδικευμένα ενημερωτικά σεμινάρια, ώστε να αντισταθμισθεί η έλλειψη του προληπτικού ελέγχου

Υποστελέχωση Οικονομικών και Τεχνικών υπηρεσιών

Η Σύνοδος διαπιστώνει την άμεση ανάγκη στελέχωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών με νέο εξειδικευμένο προσωπικό, για να υποστηρίξει τις πρόσθετες ανάγκες των υπηρεσιών αυτών μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου. Επίσης, δεδομένης της υποστελέχωσης των περισσοτέρων τεχνικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. προτείνεται να ληφθούν μέτρα άμεσης στελέχωσης με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η Σύνοδος απευθύνει αίτημα προς τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) να μεριμνήσουν για την άμεση πρόσληψη διοικητικού και τεχνικού προσωπικού στα ΑΕΙ.

Μισθολογικά θέματα

Η Σύνοδος θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί το μισθολογικό των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και εξουσιοδοτείται το Προεδρείο να υποβάλει σχετική πρόταση προς το ΥΠΠΕΘ.

Άλλα οικονομικά  θέματα

Η Σύνοδος κρίνει αναγκαία  τη δημιουργία ειδικού προγράμματος (ΣΑΕ) στο ΠΔΕ με αντικείμενο «Συντήρηση και ανανέωση επιστημονικού εξοπλισμού» και χρηματοδότηση, πλέον της τακτικής ετήσιας χρηματοδότησης του ΠΔΕ.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Σίτιση

Για τη βελτίωση του καθεστώτος σίτισης των φοιτητών, η Σύνοδος ζητά τα εξής:

 • Για τα Πανεπιστήμια που διαθέτουν Πανεπιστημιακή Λέσχη η σίτιση να παραμείνει στο ίδιο καθεστώς διαχείρισης της σίτισης (χρηματική επιχορήγηση της φοιτητικής λέσχης και διαγωνισμός από αυτήν). Η διαχείριση των κονδυλίων σίτισης στα Πανεπιστήμια, που δεν διαθέτουν Πανεπιστημακή Φοιτητική Λέσχη να γίνεται είτε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είτε από άλλο όργανο του Πανεπιστημίου.
 • Τα κριτήρια παροχής σίτισης στους φοιτητές, με βάση την Υπουργική απόφαση, πρέπει να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες έτσι ώστε να παρέχεται δωρεάν σίτιση στους φοιτητές με τα χαμηλότερα εισοδήματα, χωρίς τη διαδικασία της κατά προτεραιότητα κατάταξης η οποία ως έχει σήμερα δυσχεραίνει τη δωρεάν σίτιση στους φοιτητές με τα πλέον χαμηλά εισοδήματα.
 • Το κόστος του ημερησίου σιτηρεσίου πρέπει να αυξηθεί σε πραγματικές επικρατούσες τιμές, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης τροφής.
 • Οι διαγωνισμοί σίτισης να περιέχουν δεσμευτικό όρο πληρωμής σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό των σιτιζομένων φοιτητών.
 • Η ποιότητα του παρεχομένου σιτηρεσίου και οι δικαιούμενοι φοιτητές καθορίζονται από επιτροπές των Α.Ε.Ι. και κοινοποιούνται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Στέγαση

 • Η στέγαση διενεργείται με ευθύνη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., είτε σε παραχωρούμενα κτίρια των Α.Ε.Ι., είτε σε ενοικιαζόμενα κτίρια από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Όλες οι λειτουργικές δαπάνες καθώς και η συντήρηση των κτιρίων είναι ευθύνη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στις Φοιτητικές Εστίες είναι Πανελλαδικά και διαχωρίζονται σε οικονομικά και κοινωνικά
 • Προτείνεται η δημιουργία κατάλληλου πληροφοριακού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας, στα πρότυπα του προγράμματος του στεγαστικού επιδόματος, όπου κάθε αιτών φοιτητής καταχωρεί βάση των ανωτέρω κριτηρίων την αίτηση του και επιτροπή του Α.Ε.Ι. επιλέγει τους δικαιούμενους στέγασης φοιτητές, ανάλογα με τον αριθμό των διατιθέμενων δωματίων.
 • Ειδικά για τα ΑΕΙ που έχουν στη δική τους αποκλειστική ευθύνη τη διαχείριση των φοιτητικών τους εστιών, να δίδεται πρόσθετη επιχορήγηση ίση με το άθροισμα των στεγαστικών επιδομάτων που θα δίδονταν για τους στεγαζόμενους φοιτητές με βάση τα κριτήρια που θεσμοθετεί η Πολιτεία.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάγκη ύπαρξης απλούστερου νομικού πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας αποφασίζεται:

 • Η συγκρότηση ομάδας αποτελούμενης από δύο (2) Πρυτάνεις, τρείς (3) Αντιπρυτάνεις Έρευνας / Προέδρους Ε.Λ.Κ.Ε. και δύο (2) Νομικούς, οι οποίοι θα συντάξουν προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε., προκειμένου το νέο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο να διαμορφώνει αναπτυξιακό κλίμα στη διαχείριση της ερευνητικής πολιτικής  από τα Πανεπιστήμια.
 • Κατάθεση των προτάσεων προς τον κο Υπουργό Παιδείας για την άμεση έναρξη διαλόγου, για τη διαμόρφωση ενός νέου ευέλικτου και ελκυστικού κλίματος διαχείρισης της έρευνας από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.
 • Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τη διεύρυνση του σκοπού του ΕΛΚΕ ώστε εκτός από παροχή υπηρεσίας και προμηθειών να έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης για μελέτες και έργα.

Αναγκαιότητα τροποποίησης της παρ. 6α του άρθρου 59 του Ν.4485/2017

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εφαρμογή του άρθρου 59 παρ.6α του Ν. 4485/2017 (η οποία προβλέπει ότι ποσοστό κατ’ ελάχιστον 25% των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. σε συγκεκριμένες κατηγορίες, μεταβιβάζεται στον Τακτικό Προϋπολογισμό) θα οδηγήσει αρκετούς ΕΛΚΕ βραχυπρόθεσμα σε σημαντικές απομειώσεις των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων με αποτέλεσμα

 • την απώλεια της δυνατότητας διάθεσης ταμειακών διευκολύνσεων για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών έργων,
 • την αδυναμία κάλυψης αμοιβών μεγάλου αριθμού έμπειρου προσωπικού που απασχολούνται στους Ε.Λ.Κ.Ε. ως συμβασιούχοι,
 • την αδυναμία καταβολής υποτροφιών που έως σήμερα χορηγούνταν σε ετήσια βάση,

προτείνεται προς το ΥΠΠΕΘ αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας και διαμόρφωση ενός κλιμακωτού συστήματος για τη μεταβίβαση ποσοστών επί των εσόδων των Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:

 • Από 0 - 1 εκατ. ευρώ έσοδα του ΕΛΚΕ, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 4485/2017, ποσοστό όχι λιγότερο του 10%.
 • Από 1 - 3 εκατ. ευρώ, ποσοστό όχι λιγότερο του 15%.
 • Από 3 - 5 εκατ. ευρώ, ποσοστό όχι λιγότερο του 20%.
 • Από 5 εκατ. ευρώ, ποσοστό όχι λιγότερο του 25%.

Το ποσό να διατίθεται στο Πανεπιστήμιο, με απόφαση της οικείας Συγκλήτου, είτε μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., είτε μέσω μεταφοράς αυτού στον Τακτικό Προϋπολογισμό. 

Απόδοση του 7% από τους ΕΛΚΕ στο Πανεπιστήμιο

Η Σύνοδος ζητά την άμεση έκδοση της ΚΥΑ που αφορά στην απόδοση στο Πανεπιστήμιο του 7% επί των καθαρών εσόδων των μελών ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παραβατικότητα στα ΑΕΙ  

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων βλέπει με ανησυχία και δυσφορία τα κρούσματα βίας και ανομίας που παρατηρούνται σε μερικά Ιδρύματα της χώρας. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε μια δικαιολογημένη ανησυχία για την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού των ΑΕΙ και απειλεί ευθέως την λειτουργία και τη φήμη των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Προς τούτο η Σύνοδος ζητά τη συνδρομή της πολιτείας, της δικαιοσύνης και της ελληνικής κοινωνίας καθώς και την μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ασφάλειας ανθρώπων και υποδομών στους Πανεπιστημιακούς χώρους.

Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Ζητείται η τροποποίηση του Πρόγραμματος Απόκτησης Διδακτικής Εμπειρίας ώστε οι συμβασιούχοι πανεπιστημιακοί υπότροφοι να αναλαμβάνουν και εργαστηριακά μαθήματα σε συνδιδασκαλία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος όπου αυτό επιβάλλεται από εκπαιδευτικούς λόγους και για την ασφάλεια των φοιτητών

Εργασιακή Αποκατάσταση Συμβασιούχων των Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος επαναλαμβάνει τη συμφωνία της  με το αίτημα των Συμβασιούχων των Πανεπιστημίων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για  την εργασιακή αποκατάστασή τους. Προτείνεται η αναλυτική καταγραφή των συμβασιούχων που εκτελούν διοικητικό έργο όπως επίσης και όσων απασχολούνται σε ανανεούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Λέκτορες εφαρμογών

Οι λέκτορες εφαρμογών, ως μεταβατική  κατηγορία προσωπικού συμμετέχουν στις συνελεύσεις των τμημάτων με εκπροσώπους. Η Σύνοδος επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι οι εκλογές μελών ΔΕΠ να γίνονται πάντα με ανοικτές διαδικασίες.


Σύσταση Συνόδου
Προεδρεύων
Καθηγητής Άγγελος Κότιος
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Προεδρείο
Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καθηγητής Άγγελος Κότιος
Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρύτανης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρύτανης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μέλη
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Πρύτανης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
Αναπληρωτής Πρύτανη Ανθρωπίνων Πόρων
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πρύτανης
Καθηγητής Φώτιος Μάρης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πρόεδρος
Επίκουρη Καθηγήτρια Μαριλού Ιωακειμίδη
Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Βαφέας
Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων
Καθηγήτρια Άννα Ρούσσου
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Καθηγητής Χρήστος Φλώρος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη
Πρυτάνισσα
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Πρυτάνισσα
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρόεδρος
Καθηγητής Δήμος Τριάντης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Ελένη Τσακιρίδου
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αντιπρύτανης Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρύτανης
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρυτάνισσα Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πρυτάνισσα
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καθηγητής Μάρκος Κούτρας
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Καθηγητής Αστέριος Τσιάρας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Καθηγήτρια Μαρία Νικολαΐδη
Πρυτάνισσα
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης

Γραμματεία


κα Λιλιάνα Νικολετοπούλου
Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
2103689767
lilnikol@uoa.gr