lilnikol@uoa.gr
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

75η Σύνοδος Πρυτάνεων

Διεξαγωγή
10-04-2014 – 11-04-2014
Τοποθεσία
Αθήνα
Διοργανωτής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Προεδρεύων
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Ψηφίσματα 75ης Συνόδου
Ενημέρωση: 14-11-2022 23:04 - Μέγεθος: 396.88 KB

Η 75η Σύνοδος Πρυτάνεων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 10 έως τις 11 Απριλίου 2014 και εξέδωσε 14 ομόφωνα ψηφίσματα.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων εκφράζει την ανησυχία της για τα συνεχώς εντεινόμενα προβλήματα του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Επισημαίνει τις ευθύνες του Υπουργείου για την καθυστέρηση επίλυσης σημαντικών ζητημάτων καθώς οι διαβεβαιώσεις περί ταχείας ρύθμισης δεν έχουν υλοποιηθεί, με σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των Ιδρυμάτων.
Με το βλέμμα στο μέλλον, η Σύνοδος αναδεικνύει το ζήτημα της καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο και υιοθετεί ως βασική θέση ότι η παιδεία και η καινοτομία είναι το μέλλον της χώρας μας.

Σύμφωνα με όλες τις διεθνείς πρακτικές, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, είναι εξαιρετικής σημασίας για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας καθώς και την έξοδο της από την οικονομική κρίση.

Η Σύνοδος επισημαίνει εκ νέου τις δυσλειτουργίες που έχουν διαπιστωθεί στον Ν. 4009/2011. Μείζονος σημασίας ζήτημα ακαδημαϊκής δεοντολογίας αλλά και πολιτικής βούλησης αποτελεί ο τρόπος ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημίων, όπου ρητά νομοθετήθηκε η εκλογή τους από τους καθηγητές κάθε Ιδρύματος. Εφόσον υπάρξει διακριτική ευχέρεια προεπιλογής έως και μόνο ενός υποψηφίου, προφανώς καταστρατηγείται το δημοκρατικό δικαίωμα ελεύθερης επιλογής, συνιστώντας εκτροπή. Η Σύνοδος καλεί το εποπτεύον Υπουργείο Παιδείας όπως λάβει άμεσα νομοθετικές πρωτοβουλίες για την κατάργηση της σχετικής πρόβλεψης προεπιλογής και άρσης των συνεπειών της.

Για την πολιτική της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων, καθότι είναι πλέον επιτακτικό πριν τα Πανεπιστήμια χάσουν πολύτιμο δυναμικό τους, η Σύνοδος καλεί το Υπουργείο να τηρήσει άμεσα τις δεσμεύσεις του για την αναδιάρθρωση του προσωπικού. Επισημαίνει δε τις εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες που θα είχε στα Ιδρύματα η μη τήρηση των δεσμεύσεων αυτών.

Με αφορμή δε περιστατικά διατάραξης της ομαλής λειτουργίας πολλών Ιδρυμάτων, καλεί το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του ώστε να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο φύλαξης και ασφάλειας, ενταγμένο στους Οργανισμούς των Πανεπιστημίων.

Η Σύνοδος προτίθεται να συνεργαστεί με την ΑΔΙΠ στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης γνώσης από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και την ανάδειξη των συστηματικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την ανεπαρκή, σε σχέση με όλες τις ευρωπαϊκές πρακτικές, αυτονομία των Ελληνικών Πανεπιστημίων, την έλλειψη Προσωπικού και τον αυξημένο αριθμό εισακτέων.

Λόγω του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού εισακτέων φοιτητών, θεωρεί ότι προϋπόθεση αποτελεί η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού, που έως και σήμερα δεν είναι εφικτή, καθώς και η πρόσθετη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων ώστε να δύνανται να καλύψουν τις εκτεταμένες διδακτικές τους ανάγκες.

Για τους λιμνάζοντες φοιτητές, η Σύνοδος επισημαίνει ότι απαιτείται ειδική μέριμνα για τους φοιτητές που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να δοθεί εύλογος αριθμός εξεταστικών περιόδων. Συμφωνεί δε με την αναγκαιότητα διευθέτησης του ζητήματος όσον αφορά στους φοιτητές που για πολλά έτη έχουν αποδεδειγμένα εγκαταλείψει τις σπουδές τους.

Η Σύνοδος, τέλος, ενέκρινε την υπογραφή μνημονίων στρατηγικής συνεργασίας με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Γερμανικών Πανεπιστημίων και τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Γαλλικών Πανεπιστημίων με στόχο τη διεύρυνση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Πανεπιστημίων, τη σύναψη νέων διμερών συνεργασιών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την λειτουργία των Ιδρυμάτων.


Σύσταση Συνόδου
Προεδρεύων
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Προεδρείο
Πρύτανης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καθηγητής Πάρις Τσάρτας
Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μέλη
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καθηγητής Ιωάννης Παντής
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αντιπρυτάνισσα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κώστα
Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Επενδύσεων & Προγραμματισμού Υποδομών
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πρύτανης
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης
Αντιπρύτανης
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πρυτάνισσα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χρυσούλα - Μιράντα Καλδή
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρόεδρος
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Καθηγητής Πέτρος Πατιάς
Αντιπρόεδρος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Αναπληρωτής Πρύτανη Οργάνωσης και Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού
Αναπληρωτής Πρύτανη Επιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρύτανης
Καθηγητής Ισαάκ Λαγαρής
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επενδύσεων
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Τσιρώνη
Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα υπηρέτησης της κοινωνίας και της περιφερειακής ανάπτυξης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Μπότσιου
Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Διοίκησης και Προσωπικού
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καρδαράς
Αναπληρωτής Πρύτανη για Φοιτητικά Θέματα
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελευθερία Ψυλλάκη
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Έρευνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αναπληρωτής Καθηγητής Απόστολος Παπαδόπουλος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Γραμματεία


κα Λιλιάνα Νικολετοπούλου
Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
2103689767
lilnikol@uoa.gr