lilnikol@uoa.gr
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

77η Σύνοδος Πρυτάνεων

Διεξαγωγή
12-12-2014 – 13-12-2014
Τοποθεσία
Αθήνα
Διοργανωτής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προεδρεύων
Κωνσταντίνος Γάτσιος
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Ψήφισμα 77ης Συνόδου
Ενημέρωση: 14-11-2022 22:28 - Μέγεθος: 96.76 KB

Η 77η Σύνοδος Πρυτάνεων κατά τη συνεδρίασή της κατέληξε στα ακόλουθα:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκτιμά ότι τα Ιδρύματα, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και τη συνταγματική πρόβλεψη περί αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ, πρέπει να έχουν βαρύνουσα γνώμη και αποφασιστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού εισαγομένων φοιτητών που μπορούν να εκπαιδεύσουν. Ο τελικός προσδιορισμός του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν τριμερούς συμφωνίας μεταξύ των Πανεπιστημίων, της ΑΔΙΠ και του ΥΠΑΙΘ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Για το θέμα της διαθεσιμότητας υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος υπενθυμίζει ότι τόσο η σχετική μελέτη της ΑΔΙΠ όσο και αυτή του εξωτερικού συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, διαπιστώνουν τη δραματική υποστελέχωση όλων των Πανεπιστημίων, καταδεικνύοντας ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας υπήρξε παράλογο, αναίτιο και αναποτελεσματικό.
Ως εκ τούτου, ζητά την άμεση ανάκληση όλων των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Οι Διοικήσεις των Πανεπιστημίων θα προβούν σε ενέργειες ανάδειξης του προβλήματος με Συνεντεύξεις Τύπου που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Η Σύνοδος θα παρακολουθεί αδιαλείπτως την εξέλιξη του θέματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων αναγνωρίζει το οξύ οικονομικό πρόβλημα σημαντικού αριθμού φοιτητών και των οικογενειών τους, που αδυνατούν να τους στηρίξουν και οδηγεί αρκετούς από αυτούς να μην μπορούν να φοιτήσουν στις σχολές που έχουν εισαχθεί.

Η Σύνοδος ζητά από την Πολιτεία να αυξήσει τις δαπάνες φοιτητικής μέριμνας που χρησιμοποιούνται για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση των φοιτητών.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Η μείωση του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ) πλέον του 40% στην περίοδο 2010-14 και η περαιτέρω μείωση για το 2015 δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στη λειτουργία των Ιδρυμάτων. Οι προϋπολογισμοί αυτοί δεν επαρκούν για το 2015 και, επομένως, δεν μπορούν να εκτελεστούν αν δεν υπάρξουν σημαντικοί πρόσθετοι πόροι για τα Πανεπιστήμια, όπως έχει δεσμευθεί το Υπουργείο Παιδείας.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ανεξάρτητα από το ύψος των πιστώσεων, ένα μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα των Πανεπιστημίων είναι οι διαδικασίες με βάση τις οποίες οι πιστώσεις αυτές διατίθενται στα Ιδρύματα, με συνέπεια την τελική απώλεια πόρων.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων προτείνει τον ορισμό μιας επιτροπής με εκπροσώπηση των συναρμόδιων Υπουργείων (Παιδείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης) και της Συνόδου, η οποία να επεξεργαστεί προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης των προϋπολογισμών (Τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) των Πανεπιστημίων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης είναι σημαντικές για την λειτουργία του Πανεπιστημίου και καλύπτονται με δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι οποίες απορροφούν ένα σημαντικό μέρος των συνολικών πόρων. Με τις υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης των πόρων των Πανεπιστημίων για τους σκοπούς αυτούς είναι σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη η αντιμετώπιση των αναγκών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης, με σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων. Προτείνουμε νομοθετική ρύθμιση η οποία θα επιτρέπει στα Πανεπιστήμια να μεταφέρουν συγκεκριμένους πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας των Ιδρυμάτων, οι οποίες θα έχουν την ευθύνη της διαδικασίας της σύναψης των συμβάσεων για την καθαριότητα, τη φύλαξη και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων των Πανεπιστημίων.

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΤΕΙ

Η επιχειρούμενη «πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ αντιστρατεύεται τους παράλληλους, διακριτούς και νομοθετημένους στόχους των δυο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης, του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού. Οι δυο αυτοί τομείς προσφέρουν διαφορετικά αντικείμενα σπουδών, με τα ΤΕΙ να εστιάζουν στην τεχνολογική εκπαίδευση, ενώ τα Πανεπιστήμια να αναπτύσσουν, μεταξύ άλλων, έντονη και συνεχή ερευνητική δραστηριότητα που στηρίζει συστηματικά τους τρεις κύκλους σπουδών.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων κρίνει απαραίτητο να διατηρηθεί η απαραίτητη για την ανάπτυξη της χώρας διακριτή ταυτότητα μεταξύ προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων καθώς και των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων, προκειμένου να αναδειχθεί ο ουσιώδης και βάσει νόμου ρόλος των ΤΕΙ ως πυλώνας της τεχνολογικής εκπαίδευσης.


Σύσταση Συνόδου
Προεδρεύων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προεδρείο
Πρύτανης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Μέλη
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Πρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Αντωνόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ματθαίος Σαντοριναίος
Αναπληρωτής Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρωπίνων Πόρων
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Αγγελούσης
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων & Εξωτερικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών και Ανάπτυξης
Καθηγητής Φώτιος Μάρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πρύτανης
Καθηγητής Άγγελος Σιόλας
Αναπληρωτής Πρύτανη Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
Αναπληρωτής Πρύτανη Ποιότητας της Πανεπιστημιακής Ζωής
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Εποπτείας και Αναδιοργάνωσης της «Ευγενίδειον Θεραπευτήριον Α.Ε.» και της «Νοσοκομείο Κ. Τσαγκάρης Α.Ε.»
Αναπληρωτής Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αναπληρωτής Πρύτανη για Οικονομικά Θέματα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πρυτάνισσα
Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Συρόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρόεδρος
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρύτανης
Καθηγητής Πέτρος Πατιάς
Αντιπρόεδρος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Σφουγγάρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρύτανης
Καθηγητής Θωμάς Μπάκας
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Μηχανοργάνωσης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρύτανης
Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιορδάνης Ελευθεριάδης
Αναπληρωτής Πρύτανη
Αναπληρωτής Πρύτανη
Αναπληρωτής Πρύτανη
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πρυτάνισσα
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών και Αειφορίας
Αναπληρωτής Πρύτανη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Επιχειρηματικότητας, Προβολής και Ποιότητας
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Τσιρώνη
Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα υπηρέτησης της κοινωνίας και της περιφερειακής ανάπτυξης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Μπότσιου
Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Διοίκησης και Προσωπικού
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καρδαράς
Αναπληρωτής Πρύτανη για Φοιτητικά Θέματα
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελευθερία Ψυλλάκη
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Έρευνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αναπληρωτής Καθηγητής Απόστολος Παπαδόπουλος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Γραμματεία


κα Λιλιάνα Νικολετοπούλου
Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
2103689767
lilnikol@uoa.gr