lilnikol@uoa.gr
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

72η Σύνοδος Πρυτάνεων

Διεξαγωγή
05-04-2013 – 06-04-2013
Τοποθεσία
Αθήνα
Διοργανωτής
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Προεδρεύων/ουσα
-
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αποφάσεις 72ης Συνόδου
Ενημέρωση: 14-11-2022 23:41 - Μέγεθος: 247.65 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Ψηφίσματα 72ης Συνόδου
Ενημέρωση: 14-11-2022 23:41 - Μέγεθος: 173.56 KB

Απόφαση 1η

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θεωρεί ότι οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στον Υπαλληλικό Κώδικα ως προς το καθεστώς της αυτοδίκαιης αργίας δεν κατισχύουν των ειδικών πειθαρχικών διατάξεων.

Οι Πρυτανικές Αρχές, όπως και οι πάσης φύσεως δημόσιοι λειτουργοί καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να λειτουργούν υπό την δαμόκλειο σπάθη του διοικητικού μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας.

Απόφαση 2η

Η Σύνοδος αποφάσισε να προτείνει προς την Πολιτεία νομοθετική ρύθμιση για την θεσμική κατοχύρωση της Συνόδου των Πρυτάνεων ως εξής:

Άρθρο 1 - Η Σύνοδος των Πρυτάνεων ως συντονιστικό όργανο

 1. Συντονιστικό όργανο των Πανεπιστημίων της χώρας αποτελεί η "Σύνοδος των Πρυτάνεων".
 2. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων είναι το ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο των Πανεπιστημίων της Ελλάδος.
 3. Η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων της χώρας δεν θίγονται από τη λειτουργία, τις προτάσεις και αποφάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων. Οι αποφάσεις της Συνόδου συνιστούν απλές κατευθυντήριες γραμμές στη λήψη αποφάσεων και αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την πραγμάτωση των σκοπών τους.
 4. Μέλη της Συνόδου είναι οι Πρυτάνεις και οι Αντιπρυτάνεις, Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστημίων της χώρας, που συμμετέχουν σε αυτήν αυτοδικαίως με την αναγόρευσή τους στο αξίωμά τους.
 5. Η Σύνοδος διευθύνεται από τριμελές Συντονιστικό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από Πρυτάνεις και εκλέγεται εκ περιτροπής στην τελευταία τακτική Σύνοδο του ακαδημαϊκού έτους για ένα (1) χρόνο με φανερή ψηφοφορία. Πρόεδρος του Τριμελούς Συντονιστικού Προεδρείου ορίζεται εκ περιτροπής Πρύτανης κατά τη διάρκεια της ετήσιας θητείας του.
 6. Όσα θέματα δεν προβλέπονται ειδικά ρυθμίζονται με Κανονισμό που συντάσσεται από τριμελή επιτροπή της Συνόδου, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύνοδο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2

 1. Έργο της Συνόδου είναι ο συντονισμός της δραστηριότητας των Πανεπιστημίων.
 2. Έργο της Συνόδου είναι ιδίως:
 3. Η μελέτη, επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τη νομοθεσία των Πανεπιστημίων και τη νομολογία
 4. Η μέριμνα για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Η παρέμβαση σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.
 1. Η συνεργασία και ο συντονισμός με τους επιστημονικούς Συλλόγους της χώρας, της αλλοδαπής και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Οι τακτικές συνεδριάσεις της Συνόδου γίνονται μία (1) φορά κάθε τρεις (3) μήνες, με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και, σε ειδικές περιπτώσεις, συγκαλούνται έκτακτες συνεδριάσεις, απεριορίστου αριθμού, από τον Πρόεδρο που έχει οριστεί την εκάστοτε τριμηνία.
 3. Η Σύνοδος βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 4/5 των Πανεπιστημίων της, αποφασίζει δε με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Πανεπιστημίων. Κάθε Πανεπιστήμιο έχει μία ψήφο.
 4. Με απόφαση της Συνόδου που λαμβάνεται κάθε φορά για συγκεκριμένο θέμα μπορούν να καλούνται και να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις της χωρίς ψήφο, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Ιδρύματος των Πανεπιστημίων.

Άρθρο 3

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αποτελεί θεσμικό σύμβουλο της Πολιτείας για θέματα Πανεπιστημιακής Παιδείας και μετέχει με εκπροσώπηση στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.).

Απόφαση 3η

Η Σύνοδος Πρυτάνεων με βάση την πρόταση του Υφυπουργού Παιδείας, καθ. Θ. Παπαθεοδώρου για σύσταση μικτής Επιτροπής των Συνόδων των Πρυτάνεων Ελλάδας-Γαλλίας αποφάσισε τη συμμετοχή από πλευράς Ελληνικής Συνόδου Πρυτάνεων στην εν λόγω Επιτροπή των Πρυτάνεων:

 • καθ. Γρηγόρη Τσάλτα (Πάντεiο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών)
 • καθ. Ευριπίδη Στεφάνου (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 • καθ. Πάρι Τσάρτα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Απόφαση 4η

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων συγκροτεί Ειδική Επιτροπή για την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να αρθούν οι ασάφειες και η σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ αφενός των Πανεπιστημιακών Αρχών και Συγκλήτου και αφετέρου των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 σε διοικητικά και ακαδημαϊκά θέματα.

Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Συνόδου και Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Ιονίου Πανεπιστημίου.

Απόφαση 5η

Αποφασίστηκε η ανασύσταση της Επιτροπής για τη σύνταξη Οδηγιών και Κατευθύνσεων για το Κανονιστικό Πλαίσιο Διοίκησης των Πανεπιστημίων (Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός).

Μέλη της Επιτροπής:

 • Γιακουμάκης Μανώλης (Πρόεδρος)
 • Λιάλιου Δέσπω
 • Παπλωματάς Επαμεινώνδας
 • Κυπριανός Παντελής
 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία
 • Κάτσιος Σταύρος

Απόφαση 6η

Με απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων εγκρίνεται η αντικατάσταση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητή κ. Τριαντάφυλλου Αλμπάνη, στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για το "Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων" από τον Πρύτανη του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, καθηγητή κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, ως τακτικό μέλος και τον Αντιπρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Γεώργιο Παπαδάκη ως αναπληρωματικό.

Απόφαση 7η

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αποφάσισε τη συνέχιση της εκπροσώπησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην EUA και την στήριξη της ελληνικής υποψηφιότητας του κ. Κωνσταντίνου Γάτσιου, Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για συμμετοχή στο Board της EUA.

Απόφαση 8η

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων λαμβάνοντας υπ' όψιν:

 • Την αδυναμία πρόσβασης στην διεθνή βιβλιογραφία για την έρευνα που πραγματοποιείται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
 • Τον κίνδυνο κατάρρευσης των ερευνητικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ (με προϋπολογισμό τριετίας των πραγματοποιούμενων ερευνητικών έργων 250 εκατομμυρίων ευρώ) εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές,
 • Τη δραματική μείωση ως το μηδενισμό των προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων για τις βιβλιοθήκες,
 • Την ένταση των προηγουμένων ζητημάτων για τα μικρότερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία δεν διαθέτουν καμία πηγή χρηματοδότησης για σύναψη διμερών συμβάσεων

αποφάσισε ότι οι συμφωνίες HEAL-Link αποτελούν συμφέρουσα κεντρική δράση με πιθανές πηγές:

 1. Καθ’ ολοκληρίαν από το ΕΣΠΑ (διαπραγμάτευση με ΕΕ σε υψηλό επίπεδο)
 2. Μερικώς από το ΕΣΠΑ (διαπραγμάτευση με ΕΕ) και μερικώς από το ΠΔΕ
 3.  Καθ΄ολοκληρίαν από το ΠΔΕ

Προτείνεται η χρηματοδότηση του HEAL-Link για τη συνέχιση της κεντρικής πρόσβασης στο σύνολο των πηγών και για όλα τα ιδρύματα με μια δαπάνη 10-12% του προϋπολογισμού των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ήτοι με ένα ποσό της τάξης των 10 εκατ. ευρώ ετησίως. Είναι μια πρόταση πολλαπλώς και αμοιβαίως επωφελής.

Απόφαση 9η

Το ΥΠΑΙΘΠΑ οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των ΑΕΙ σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων, όπως και οποιεσδήποτε μετακινήσεις τμημάτων απαιτούν επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο καθώς και πρόβλεψη για μεταφορά πιστώσεων (όπως περιπτώσεις όπου τμήματα μετακινούνται από ένα ΑΕΙ σε άλλο).

Η Σύνοδος υπογραμμίζει ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για τη διασφάλιση των θέσεων των εργαζομένων στα τμήματα που μετακινούνται ή συγχωνεύονται.

Απόφαση 10η

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοίνωσε στο τέλος Ιανουαρίου 2013, λίγες μόνο μέρες πριν τα Πανεπιστήμια βρεθούν σε αδυναμία πραγματοποίησης οποιασδήποτε δαπάνης με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς, τα εγκεκριμένα ποσά επιχορηγήσεων των ΑΕΙ για το οικονομικό έτος 2013.

Οι εγκεκριμένες πιστώσεις εμφανίζουν σημαντικότατη πτώση σε σχέση με τους, ήδη σημαντικά μειωμένους, προϋπολογισμούς του 2012, οδηγώντας έτσι τα Πανεπιστήμια, τα οποία έχουν ήδη προβεί σε σημαντικές εξοικονομήσεις δαπανών τα προηγούμενα χρόνια, σε de facto αδυναμία συνέχισης παροχής ακόμα και στοιχειωδών υπηρεσιών προς τους φοιτητές τους και την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Επίσης, η κατάσταση των ταμειακών διαθεσίμων που τηρούν τα Πανεπιστήμια υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος παραμένει όπως διαμορφώθηκε μετά το PSI (Μάρτιος 2012), παρά τις επίμονες προσπάθειες των Διοικήσεων να αποδεσμεύσουν και να καταστήσουν χρησιμοποιήσιμα τα κονδύλια αυτά, σε ωφέλεια των Ιδρυμάτων τους, τη στιγμή που αυτά καλούνται να λειτουργήσουν με σημαντικά μειωμένους τους προϋπολογισμούς τους.

Συνεπεία των ανωτέρω είναι οι Διοικήσεις των Πανεπιστημίων να λειτουργούν υπό ένα καθεστώς απειλής διώξεων στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και να μη μπορούν ουσιαστικά να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους ούτε για την κάλυψη επειγουσών ταμειακών αναγκών ούτε για την τυχόν εκμετάλλευση ευνοϊκών συγκυριών αποτίμησης των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά.

Απόφαση 11η

Η 57η Σύνοδος των Προέδρων & Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών των Ελληνικών Πανεπιστημίων επεσήμανε την επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη έγγραφων διαδικασιών και ομοιόμορφων κανόνων για τα Πανεπιστήμια και τους φορείς διαχείρισης των έργων ΕΣΠΑ:

 1. στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων,
 2. στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών σε συνδυασμό με το νέο νομικό πλαίσιο για τους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους,

ζητά τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου διαχείρισης.

Απόφαση 12η

Η Σύνοδος επαναλαμβάνει την πάγια θέση της σχετικά με την ανάγκη διορισμού των λεκτόρων, η οποία καθυστερεί επί μακρό χρονικό διάστημα.Γραμματεία


κα Λιλιάνα Νικολετοπούλου
Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
2103689767
lilnikol@uoa.gr